Samenwerken aan een nieuw stuk Breda

  • Gebiedsontwikkeling
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

In 2023-2024 komen het oude Seelig-kazernegebied en het naastgelegen belastingkantoor in handen van de gemeente Breda. Die koopt dit gebied van het Rijk om het te ontwikkelen tot een nieuw stuk Breda. Werktitel: het Seeligkwartier

De ambitie is dat dit gebied echt iets gaat bijdragen aan de stad en dat de invulling door Bredanaars bepaald wordt. Duidelijk is dat er woningen komen, een rivier en een park. Maar hoe precies, dat is een vraag voor de hele stad. Open Kaart geeft vorm aan het co-creatie proces zodat iedereen die dat wil kan meedenken over de toekomst van dit gebied. 

Ontwerpopgave

Dit jaar bepalen we samen het karakter van het Seeligkwartier. Daarvoor organiseren we verschillende bijeenkomsten om zoveel mogelijk ideeën, wensen en initiatieven te verzamelen. Daarmee bouwen we samen aan een breed gedragen visie voor het gebied.

Bijzonder is dat ook de planeconomie onderdeel wordt van de publieke dialoog. Door kosten en opbrengsten van verschillende ideeën bespreekbaar te maken wordt de co-creatie echt tastbaar. 

Projectdetails

Locatie
Seeligkwartier, Breda

Opdrachtgever
Gemeente Breda

Periode
2020 – Heden

Type
Gebiedsontwikkeling

Projectteam
Jurrian Arnold en Pieter Graaff

In samenwerking met:
Bureau Middelkoop, ProducedbyMM, De Ontwerpers, onderwijsinstellingen e.v.a.

Projectwebsite:
www.gasthuisvelden.nl

Momenteel staat het gebied nog nauwelijks op de mentale kaart van de Bredanaars. De uitdaging is om een mentale verandering teweeg te brengen die mensen inspireert en motiveert om samen na te denken wat de plek kan betekenen voor de stad. De gemeente en Open Kaart willen in deze gebiedsontwikkeling verder gaan dan het ophalen van ideeën.

De eerste fase draait om het bepalen van het karakter van het Seeligkwartier. Er wordt betrokkenheid op verschillende schaalniveaus gecreëerd: in de directe omgeving en in de stad. Daarbij wordt eerst opgehaald en vervolgens ontworpen.

Op 24 juni 2020 staat een stadsdialoog gepland. Tijdens deze grote bijeenkomst wordt aan de stad gepresenteerd wat er tijdens straatgesprekken en interviews is opgehaald. Na de zomer volgen themabijeenkomsten waar aan de hand van ontwerpstudies verschillende maatschappelijke thema’s worden getoetst.

De voortgang van het proces wordt onder meer middels een projectwebsite en een serie vlogs met de stad gedeeld.

Locatie Project

Gerelateerd aan
Seeligkwartier Breda

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan het Seeligkwartier Breda.

Meer weten?
Mail jurrian@deopenkaart.nl 
of bel 06-51841884