Samenwerken aan een nieuw stuk Breda

  • Gebiedsontwikkeling
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

In 2024 komen een oud kazerneterrein en het naastgelegen belastingkantoor in handen van de gemeente Breda. Die koopt dit gebied van het Rijk om het te ontwikkelen tot een nieuw stuk Breda. Werktitel: het Seeligkwartier

De ambitie is dat de ontwikkeling echt iets gaat bijdragen aan de stad en dat de invulling door Bredanaars bepaald wordt. Duidelijk is dat er woningen komen, een rivier en een park. Maar hoe precies, dat is een vraag voor de hele stad. Open Kaart geeft vorm aan het co-creatie proces zodat iedereen die dat wil kan meedenken over de toekomst van dit gebied. 

Video afspelen

Ontwerpopgave

Dit jaar bepalen we samen het karakter van het Seeligkwartier. Daarvoor organiseren we verschillende bijeenkomsten om zoveel mogelijk ideeën, wensen en initiatieven te verzamelen. Zo bouwen we samen aan een breed gedragen visie voor het gebied.

Bijzonder is dat ook de planeconomie onderdeel is van de publieke dialoog. Door kosten en opbrengsten van verschillende ideeën bespreekbaar te maken wordt de co-creatie echt tastbaar. 

Projectdetails

Locatie
Seeligkwartier, Breda

Opdrachtgever
Gemeente Breda

Periode
2020 – Heden

Type
Gebiedsontwikkeling

Projectteam
Jurrian Arnold en Pieter Graaff

In samenwerking met:
Bureau Middelkoop, ProducedbyMM, De Ontwerpers, Urban Living Lab, e.v.a.

Publicaties:

Het Seeligkwartier is een publiek geheim van Breda. Veel mensen kennen het, maar je mag er niet komen. De uitdaging is om een mentale verandering teweeg te brengen die mensen inspireert en motiveert om samen na te denken wat de plek kan betekenen voor de stad. De gemeente en Open Kaart willen in deze gebiedsontwikkeling verder gaan dan het ophalen van ideeën. Doel is om Bredanaars op gelijkwaardige manier mee te laten werken aan plannen voor dit gebied. 

Het project wordt mede ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De aanpak wordt door het fonds erkend als innovatief project.

2020

De eerste fase draait om het bepalen van het karakter van het Seeligkwartier. Er wordt betrokkenheid op verschillende schaalniveaus gecreëerd: in de directe omgeving en in de stad. Met de inzet van vlogs en samenwerking met studenten van het Urban Living Lab worden ook Bredanaars bereikt die de ruimtelijke ontwikkeling van hun stad niet op de voet volgen. Ook leerlingen van twee basisscholen maakten een plan voor het gebied.

Op woensdagavond 1 juli 2020 vond de stadsdialoog plaats. Dit was de eerste samenkomst van mensen die mee willen doen aan de ontwikkeling van het Seeligkwartier. De bijeenkomst was ter plaatse, online en via de lokale omroep BredaNu te volgen. 

Die avond zijn de vier thema’s bepaald voor de ontwerpbijeenkomsten na de zomer. Daarin worden aan de hand van ontwerpstudies verschillende thema’s uitgewerkt om samen de visie te vormen op het gebied. Zo wordt door Bredanaars de ambitie neergezet voor toekomstige initiatiefnemers. Bij deze bijeenkomsten worden ook de financiële aspecten van verschillende keuzes meegenomen, zodat deze ambities realistisch zijn.

Volg het proces op gasthuisvelden.nl

Locatie Project

Gerelateerd aan
Seeligkwartier Breda

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan het Seeligkwartier Breda.

Meer weten?
Mail jurrian@deopenkaart.nl 
of bel 06-51841884