Wijkvernieuwing 't Zand, Middelburg

De Middelburgse wijk 't Zand is geliefd bij haar bewoners. De wijk is ontworpen met een bijzonder gevoel voor schaal en detail door architect Paul Briët. Bijzondere regenpijpen,verspringende gevels en beeldbepalende schoorstenen; Anton Pieck-achtige charme. De vraag is hoe deze charme behouden kan blijven bij de noodzakelijke wijkvernieuwing en verduurzaming.

Tijdens de oorlog moesten er ruim 150 woningen komen in de polder ’t Zand bij Middelburg. Door een gebrek aan materialen werd het eenvoudig uitgevoerd en tot overmaat van ramp liet de bezetter in 1944 de polder inunderen waardoor de woningen bijna een half jaar in zout water hebben gestaan.

Anno 2018 zijn de woningen dringend toe aan een grote renovatie en verduurzaming. Bewoners maken zich sterk voor behoud van de unieke kwaliteit en charme. Open Kaart ondersteunt Ineke Hulshof om in opdracht van corporatie Woongoed verschillende renovatiescenario’s te ontwikkelen die een nieuwe toekomst bieden voor de wijk.

In een intensief proces samen met de corporatie en bewoners zijn zowel de bouwkundige staat van de woningen onderzocht als de wensen en noden van bewoners in kaart gebracht.

projectdetails

locatie: Middelburg

type: inventarisatie, transformatie, stedenbouw

opdrachtgever:
Corporatie

periode: 2018