Werk aan de winkel!

Veel naoorlogse wijken kampen met leegstand van winkels. Gemeenten, ondernemers en eigenaren zijn op zoek naar een nieuwe invulling voor deze panden, die vaak een centrale plek in de wijk hebben. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) stelde de vraag hoe de ideeën waarmee wederopbouwwijken zijn opgezet gebruikt kunnen worden om tot nieuwe oplossingen te komen.

In zekere zin deden de planners van de wederopbouw ook aan co-creatie. De ‘wijkgedachte’ bood namelijk niet alleen een houvast voor ontwerpers, maar werd ook actief gepropageerd en beleden onder bewoners. Zij moesten de wijk immers gaan ‘maken’ zodra het cement droog was.

Het gesprek dat toen gestart werd, kan nu opnieuw worden opgepakt. Door een historische en alledaagse waardestelling samen te brengen kunnen plekken van betekenis een nieuw leven krijgen. Dit proces leidt, net als destijds, tot inspirerende ideeën en nieuwe contacten in de wijk.

projectdetails

locatie: Zuidwijk
uitschrijver: RCE
periode: 2015