Toekomstbeeld Polder Nijbroek

Hoe blijft de polder Nijbroek ook in de toekomst een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te verblijven? Dit is de vraag die centraal staat in het project Polder Nijbroek, waarin Open Kaart samen met inwoners een toekomstbeeld voor het gebied ontwikkelt.

De polder Nijbroek is een gebied van zo’n 1700 hectare tussen IJssel en Veluwe. Het is een eeuwenoud landschap, een middeleeuwse ontginning met een bijzondere waterstructuur, met een kleine dorpskern in het midden. De oude ontginningsstructuur is nog goed zichtbaar in weteringen, percelen en erven.

Tegelijkertijd is dit unieke en cultuurhistorisch waardevolle gebied in beweging. Het platteland verandert. Opgaven rondom duurzaamheid, energie, recreatie, leefbaarheid en economie dienen zich aan. Hoe vinden deze vraagstukken een passende plek in het oude landschap? En hoe kunnen deze vraagstukken kansen bieden voor de boeren en buitenlui van vandaag?

In opdracht van gemeente Voorst en Plaatselijk Belang Nijbroek en met medewerking van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft Open Kaart mét inwoners een toekomstbeeld voor het gebied ontwikkeld. Een visie zonder draagvlak is namelijk slechts van geringe waarde in een gebied als Nijbroek, waar particulieren -zowel bewoners, ondernemers als andere lokale partijen- grond en vastgoed in eigendom hebben en beheren. Betrokkenen denken vanaf het begin mee, delen wat van waarde voor hen is, helpen mee in de zoektocht naar kwaliteiten van het gebied en zetten relevante thema’s op de kaart.

Het proces wordt ondersteund door experts op het gebied van cultuurhistorie, landschap en de agrarische sector. Open Kaart werkt samen met Marinke Steenhuis (Steenhuis Meurs), Catherine Visser (DaF-architecten), Paul de Graaf (Paul de Graaf Onderzoek & Ontwerp) en Jan-Willem van der Schans (Universiteit Wageningen).

De gezamenlijke inspanning heeft geleid tot een visie en een concrete uitvoeringsagenda. Ontwerpkracht is ingezet om kwaliteiten en kansen te verbinden aan opgaven, die nu door lokale stakeholders verder worden opgepakt.

Voor meer informatie over het project, zie www.poldernijbroek.nl.  

projectdetails

locatie: Voorst

type: visie, erfgoed, landschap, buitengebied

opdrachtgever: publiek

periode: 2018