Renovatie Vaste Burcht

Open Kaart is door de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Gouda gevraagd om een ontwerp te maken voor de renovatie van haar kerkgebouw. De gemeente is vanaf 1974 gevestigd aan de Lekkenburg in Gouda. Sinds die tijd is aan het gebouw niet veel veranderd.

De leden van de kerk zijn samen verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden en moeten gezamenlijk de financiering van de verbouwing opbrengen. Groot onderhoud en verduurzaming gaan hier samen met beslissingen over hoe het gebouw in de toekomst gebruikt gaat worden en over de rol van de kerk in de wijk. Dat vraagt om een zorgvuldig en co-creatief proces.

Open Kaart heeft vanaf begin 2016 het ontwerpproces uitgestippeld. In verschillende fasen is met gebruikers een programma van eisen geformuleerd, waarna ontwerpvarianten zijn gemaakt en getoetst. Daarbij is steeds ingezet op heldere communicatie met alle gebruikers, die samen opdrachtgever zijn. Zo ontstond steeds weer voldoende draagvlak om een volgende stap te zetten.

Want wat blijkt, het definitief ontwerp is met 96 procent van de stemmen aangenomen! Er is dus voldoende financieel en inhoudelijk draagvlak om de verbouwing doorgang te laten vinden. Ook de omgevingsvergunning is zonder problemen verleend.

Omdat het gebouw weinig maar intensief wordt gebruikt, is een innovatief installatieconcept bedacht voor verwarming en ventilatie. In bouwteam met de aannemer worden gedetailleerde afspraken over de uitvoering gemaakt.

De opdrachtgevers zijn zelf gebruiker van het gebouw en daarmee de ervaringsdeskundigen die we intensief betrekken bij de invulling van het interieur. Deze inzet zorgt voor extra kwaliteit en draagt bij aan een kerkgebouw van en voor de gemeente.

Diverse gebruikersgroepen buigen zich over onder andere meubilair, keuken en inrichting van de buitenruimte. De aannemer is begin november 2018 gestart met de werkzaamheden naar verwachting wordt het gebouw opgeleverd rond maart 2019.

Kijk voor meer informatie over het project en de communicatie met de gemeente op www.verbouwdeburcht.nl

projectdetails

locatie: Gouda

type: verbouwing

opdrachtgever: GKv Gouda

periode: mrt. 2016 - heden