Co-creatie Hordijkerveld

Door de vervanging van twee kilometer riolering wordt de hele buitenruimte van Hordijkerveld in Rotterdam opnieuw ingericht. Hierbij moet de grond worden opgehoogd, ook van de private tuinen. Hoe richt je op schaal van de wijk een proces in waarin bewoners kunnen meedenken en vertrouwen ontstaat?

Hiervoor heeft Open Kaart in opdracht van gebied IJsselmonde en gemeente Rotterdam het programma van wensen gemaakt. Het programma van wensen kijkt naar de opgave vanuit de ogen van bewoners. Wat zien bewoners als belangrijke kwaliteiten van hun woonomgeving, wat zijn de knelpunten die zij ervaren, welke zorgen leven er en welke ideeën heeft men om de wijk te verbeteren?

Om het programma van wensen te maken heeft Open Kaart samen met de gemeentelijke- en lokale organisaties een grote infomarkt georganiseerd. Door een goede afstemming over wie welke informatie komt halen en brengen hebben wij tegelijkertijd een diepgaand beeld van wijk verkregen en zijn bezoekers zo goed mogelijk bediend.

Het uiteindelijke product moet een diverse doelgroep bereiken en is daarom in rapportagevorm, als flyer en als website gepubliceerd.

projectdetails

locatie: IJsselmonde - Rotterdam
type: herinrichting buitenruimte
opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, Gebied IJsselmonde
periode: dec. 2017 - heden