Open Kaart

co-creatie van de leefomgeving

Open Kaart ontwerpt voor en met mensen die zich willen inzetten voor hun leefomgeving
Wie we zijn

Wie we zijn:

Open Kaart is een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en communicatie. We werken in co-creatie met bewoners, gemeenten en andere partijen. Open Kaart zet ontwerp in om te creëren en te verbinden. Ons vakmanschap ondersteunt uw ideeën over wonen, gebruik, schoonheid en duurzaamheid.

We zijn een team van bezielde ontwerpers die zich graag inzetten voor een vitale leefomgeving die mensen inspireert en in staat stelt om er samen verantwoordelijkheid voor te dragen.

Pieter Graaff
Pieter Graaff
| architect

Bouwen en verbouwen is sleutelen aan de stad. Een continue dialoog tussen het bestaande en het nieuwe, met de fysieke en de sociale context. Daarom is het belangrijk dat iedereen die zich betrokken voelt bij zijn of haar leefomgeving aan dat gesprek kan deelnemen.

Jurrian Arnold
Jurrian Arnold
| stedenbouwkundige

Ik betrek het liefst zoveel mogelijk mensen bij een ontwerp. Op zoek naar verrassende creatieve oplossingen die op alle schaalniveaus aansluiten bij de beleving van mensen. Meerwaarde halen uit een ontwerpproces, daar gaat het om.

Hanneke Stenfert
Hanneke Stenfert
| architect

Met verhalen over hoe mensen graag wonen, werken en leven ga ik graag aan de slag. Bijvoorbeeld met bewoners die zelf opdrachtgever zijn. Begrip van het alledaagse leven en de achterliggende waarden zie ik als essentiële ingrediënten van een duurzame en vitale leefomgeving.

Wessel Jonker
Wessel Jonker
| architect

Ontwerpen vraagt creativiteit en inlevingsvermogen. Kijken door de bril van de opdrachtgever én oog hebben voor de wensen van huidige en toekomstige gebruikers. Geen luchtkastelen, maar gebouwen die mensen op het lijf geschreven zijn en inspireren in hun dagelijks leven.

Wat wE doen
Met dank aan Valentina, Kim, Kelly en Niek (studenten Inholland)

Wat we doen

Open Kaart is gespecialiseerd in ontwerpopgaven waar meerdere belanghebbenden bij betrokken zijn. Ons uitgangspunt is de behoefte van bewoners en gebruikers om verantwoordelijkheid te nemen in het proces. Ontzorgen waar nodig, en ruimte geven waar mogelijk. We zetten ontwerp in als middel om te komen tot een resultaat waarin iedereen zich herkent en erdoor geïnspireerd raakt.

Wilt u een eigen huis (ver)bouwen samen met een groep mensen?

 We helpen u met het formuleren van de juiste uitgangspunten, het ontwikkelen van een visie en het ontwerp van uw woning. Daarin worden u en andere deelnemers nauw betrokken.

Help, bewoners hebben een idee! 

Dit kan het begin zijn van een fantastische samenwerking. Wij helpen stedelijke partners graag om de ideeën van actieve bewoners om te zetten in duurzame stedelijke vernieuwing. We ondersteunen gemeenten, corporaties of gebiedsbeheerders in het vinden van gezamenlijke belangen, verantwoordelijkheden en waar mogelijk met ontwerp en realisatie.

Hoe betrekt u specifieke doelgroepen bij uw plannen?

In de zorg, ouderenhuisvesting en maatschappelijke voorzieningen vinden veranderingen plaats die veel gevolgen hebben voor specifieke doelgroepen. Betrokkenheid van bijvoorbeeld ouderen bij deze veranderingen kan essentieel zijn voor het behoud van een vitaal woon- en werkklimaat. Met onze ervaring weten wij deze ervaringsdeskundigen te betrekken bij ontwerp-, transformatie en renovatieprocessen van woongebouwen of maatschappelijk vastgoed.

Heeft u een ruimtelijke opgave, ook als die nog niet duidelijk omlijnd is? Dan helpen wij u graag om deze samen scherper te krijgen in een vrijblijvend gesprek of een wandeling door de buurt.

Projecten

Projecten

Contact

Lees meer over onze ervaringen en volg actueel nieuws op onze blog en schrijf je in op onze nieuwsbrief!